طراحی نما

اصول طراحی نما در معماری

مقدمه   طراحی نما ساختمان از مهم ترین بخش های طراحی بنا می‌باشد و در صورتی که بدون توجه و دقت کافی انجام شود و اصول آن نادیده گرفته شود، منجر به بی هویتی ساختمان و بافت شهری می‌شود. نمای ساختمان، بخشی است که بر کیفیت بصری شهر تاثیر عمده ای می‌گذارد و به همین …

اصول طراحی نما در معماری Read More »

آشنایی با طراحی نمای ساختمان

مقدمه   طراحی نما در هر ساختمانی، چشم انداز خارجی آن بنا را نشان داده و در معرض دید عموم قرار می‌دهد، نمای هر ساختمان، پنجره ای رو به منظر شهری می گشاید و می تواند بیانگر حجم داخلی ساختمان و کاربری آن باشد، نما، چهره ی شهر می‌باشد و همانند چهره ی انسان دارای …

آشنایی با طراحی نمای ساختمان Read More »

نمای مدرن و معرفی انواع آن

انواع نمای مدرن   نمای ساختمان و پرداختن به مقوله طراحی نمای ساختمان امروزه از مهمترین بخش های طراحی و اجرایی پروژه های ساختمانی به حساب می آید. شاید بتوان ساده ترین تعریفی که برای معماری مدرن در نظر گرفت بدین گونه است که: معماری مدرن و یا نمای مدرن مبتنی بر متریال ،مصالح به …

نمای مدرن و معرفی انواع آن Read More »

اسکرول به بالا