طراحی ساختمان مسکونی در استان مازندران شهر بابل

5

طراحی ساختمان مسکونی در استان مازندران شهر بابل که در سال 1398 توسط آتلیه معماری آریاز انجام شد با توجه به خواسته مالک محترم که تاکیید بر سادگی و پرهیز از تزیینات اضافه در فرم و نمای پروژه داشتند و با توجه به اقلیم و بافت محل از سیمان در نما و جداره اصلی بنا استفاده شده و در شکاف میانی فرم بنا از آجر به عنوان یک متریال قابل لمس برای ساکنین استفاده شده است این بنا در سال 1398 توسط اتلیه معماری آریاز طراحی و در حال حاضر به مرحله بهربرداری رسیده است.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *