دسته‌ها
متریال طراحی نما

اسکوپ سنگ چیست ؟

اسکوپ سنگ   در برخی از نماهای ساختمان از سنگ به عنوان متریال استفاده می شود. اغلب سنگ های مورد استفاده برای نمای ساختمان دارای سطحی صاف و خاصیت مکش آب کمی دارا هستند. این ویژگی باعث می شود سنگ های نمای ساختمان پایداری کمی در برابر وقوع زلزله داشته و احتمال جدا شدن از […]