دسته‌ها
طراحی نما

نحوه محاسبه قیمت طراحی نما

مقدمه   طراحی نمای ساختمان نه آنقدر بی اهمیت است که سرسری از کنار آن بگذرید و بودجه کمی به آن اختصاص دهید و نه آنقدر مهم و حیاتی ست که تمام هم و غم و بودجه خود را روی طراحی نما بگذارید. بنابراین باید در این باره معقول و منطقی تصمیم گیری کنید چرا […]