دسته‌ها
طراحی نما

چرا نمای ساختمان اهمیت دارد؟

ساختمان و نمای آن :   ساختمان های مختلف و متنوعی در سطح شهر طراحی و ساخته می شوند که هر کدام از آن ها با دیگری متفاوت می باشند. ساختمان ها قبل از ساخت باید توسط طراحان، طراحی شوند و نقشه نما و همچنین نقشه داخل ساختمان با توجه به ضوابط و مقررات تعیین […]